Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig genom SP RISE med behörighet K
Certifikatnummer : SC0520-17

I mitt uppdrag som kontrollansvarig ingår:

  • Upprätta förslag till kontrollplan enligt PBL
  • Medverka vid tekniskt samråd enligt PBL
  • Utföra kontroller av egenkontroller vid arbetsplatsbesök
  • Delta vid kommunens arbetsplatsbesök enligt PBL
  • Närvara vid myndighetsbesiktningar
  • Utfärda intyg för slutbesked samt intyga kontrollplanen enligt PBL
  • Närvara vid slutsamråd enligt PBL

 

Anlita Marcus Holmström som kontrollansvarig