Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning i Stockholm och Uppsala

Överlåtelsebesiktningar utförs i hela Stockholms län.

Vi utgår från Sollentuna och kan utföra besiktningar i Stockholm och Uppsala inom 5 arbetsdagar.

Marcus Holmström Byggteknik AB utför en överlåtelsebesiktning enligt branschpraxis (mallen har anammats av våra rättsliga instanser) och besiktningsföretaget är anslutet till Branschorganisationen SBR, har förekommande ansvarsförsäkringar etc.

Den som utför uppdraget är certifierad/auktoriserad/utbildad för uppdraget.

I stort sett alla hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, har någon form av brist eller skada som antingen innebär att en skada redan finns eller att det finns risk för en skada kan uppstå.

Fel och brister kan vara svåra att upptäcka för den som inte är van. En besiktningsman är ofta mer intresserad av det man inte ser än det man ser. Det finns konstruktioner som visat sig vara känsliga för fukt och mikrobiell aktivitet ( i dagligt tal ”mögel” och röta).

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras t.ex. tak, fasad, krypgrund, källare, våtrum och vindsutrymmen. Däremot undantas el, va, skorsten/rökkanaler, uppvärmningen, radon, bly mm. Sådana undersökningar kräver besiktningsmän med särskilt behörighet och kompetens. Dessa delar kvarstår för en köpare att undersöka.

Vad innebär jordbalken?

Som säljare av en fastighet bör du lämna upplysningar om kända fel eller brister. Som köpare av en fastighet är du skyldig enligt lag att noggrant kontrollera fastigheten enligt Jordabalken (4:19). Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är en köpares ansvar och kan inte åberopas efteråt som ”dolda fel”. En erfaren besiktningsförrättare kan hjälpa köparen att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå. Detta för att undvika framtida ”tjafs” och rättsliga tvister för både köpare och säljare.

Inför besiktningen

En besiktning tar ca 2-5 timmar.

Det finns ett strakt önskemål att säljare är med vid besiktningen och köparen förstås, i det fallet besiktningen beställts av den som ska förvärva fastigheten.

Uppdragsgivaren ser till att bra stege finns på plats så man kan syna tak och vindar Underlätta gärna besiktningen genom att ta fram de nycklar som behövs, plocka undan från fönsterbänkar och underlätta besiktning av vindar och förrådsutrymmen i den mån det är möjligt.

mhbyggteknik överlåtelsebesiktning ritningar

Konstruktionsritningar önskas granskas i det fallet de finns tillgängliga

Jag försöker alltid vara tydlig och förklara hur just ditt hus är byggt vid tiden för utförandet och vad man ska ha i åtanke som husägare. En överlåtelsebesiktning enligt SBR´s modell innehåller följande steg:

  • Kortfattad byggnadsbeskrivning
  • Besiktningsobjektet/uppdraget
  • Granskning av tillhandahållna handlingar
  • Okulär besiktning
  • Riskanalys
  • Fortsatt teknisk utredning

 

När du anlitar mig för en köparbesiktning så slutar inte vår relation när fakturan är betald, utan du kan alltid fråga mig saker gällande ditt hus, råd om kommande renoveringar, tips om hantverkare eller kanske hjälp med att utvärdera och bedöma offerter som ni fått…

En traditionell överlåtelsebesiktning som är bekostad av köparen ska genomföras innan köpekontraktet undertecknas. När kontraktet är påskrivet anses köparens tid att undersöka fastigheten vara slut. Om köparen vill utföra en besiktning men inte hinner innan kontraktet skrivs på så kan man skriva in en klausul i kontraktet. Då kan ett köp av en fastighet gå igenom med förbehåll för att besiktningen inte medför några allvarliga fel och brister upptäckts.

Men att göra på det sättet är behäftat med vissa risker för säljaren, eftersom det ger utrymme för säljaren att dra sig ur innan kontraktet skrivs ut. Vissa envisa köpare kan även utnyttja den här typen av klausuler för att pressa ner priset i efterhand. Något som kan göra stor skillnad på priset på heta marknader som Stockholm och Uppsala.

Fördelaktigt med en tidig besiktning

Därför är det fördelaktigt för säljaren att genomföra en överlåtelsebesiktning i ett tidigt stadium för att tillgängliggöra resultatet redan i marknadsföringen. På detta sätt kan man öka tryggheten runt ett objekt, särskilt om det handlar om en äldre fastighet.

Om man gör en överlåtelsebesiktning redan i detta stadie så får alla samma nivå på sin kunskap. Alla vet om det finns något problem med en fastighet så får man beakta det innan man lägger ett bud.

Överlåtelsebesiktning Uppsala – Allt ingår inte

En överlåtelsebesiktning är inte heltäckande. Bland annat ingår inte att göra ingrepp i huset för att göra en närmare undersökning av något speciellt. För att man ska få göra det måste man ha säljarens tillstånd. Besiktningsmannen går heller inte igenom elsystemet eller maskin- och elinstallationer. En elektriker kan dock göra det om besiktningen visar tecken på uppenbarliga fel.

Andra detaljer som inte undersöks vid en överlåtelsebesiktning är avlopp, vattenkvalitet, test av ventilation, radonmätning, fuktmätning eller provtryck av skorstenar. Men dessa tjänster brukar dock kunna beställas separat.

 

Erfaren expert på överlåtelsebesiktning