Husbesiktning

Husbesiktning i Stockholm och Uppsala

Välkommen till Marcus Holmström Byggteknik AB. Vi utför husbesiktning i Stockholm och Uppsala med omnejd. 

Är du i behov av en husbesiktning? Kontakta oss redan idag så kan vi hjälpa dig inom 5 dagar!

Husbesiktning enligt konstens alla regler

Vi utför våra besiktningar enligt svensk branschpraxis. Våra besiktningsmän är certifierade och företaget är anslutet till Branschorganisationen SBR och är ansvarsförsäkrade.

Oavsett om du är säljare eller köpare så kan det vara mycket fördelaktigt att genomföra en noggrann besiktning. Ska du köpa en fastighet så slipper du obehagliga överraskningar som fuktproblem när du har flyttat in. Dessutom fungerar protokollet i viss mån som en underhållsplan där du kan se vilka problem som finns och fixa till dem innan de växer sig stora.

Även säljaren har mycket att vinna på att utföra en husbesiktning. Enligt våra, och många mäklares, erfarenhet är att ett hus som har besiktigats är lättare att sälja till ett bra pris eftersom köparen vet vad hen får och inte köper grisen i säcken.

mhbyggteknik husbesiktning

De flesta hus har brister eller skador

De flesta hus, både nybyggda och gamla, har någon form av brist eller skada. Eller så finns det risk att en sådan kan uppstå. För den ovane kan dessa brister vara svåra att upptäcka. Därför rekommenderar vi att du anlitar oss för din husbesiktning i Stockholm. Vi har fokus på det som inte syns och kan upptäcka brister och fel som har drabbats, eller kan komma att drabbas, av till exempel mögel och röta.

När vi utför en husbesiktning så kontrollerar vi till exempel tak, fasad, krypgrund, våtrum och vindsutrymmen.

Bra att besiktiga innan försäljning

En husbesiktning är i de flesta fall beställd av köparen, men inte alltid. Många väljer också att besiktiga sitt hus innan försäljning för att ta reda på vad som kan behöva åtgärdas.

Det är alltid beställaren som betalar för husbesiktningen, vilket alltså kan vara såväl säljaren som köparen.

Genom att genomföra en husbesiktning får du koll på fastighetens skick så att du vet vad du behöver åtgärda som säljare eller så att du inte köper grisen i säcken om du är köpare.

När vi genomför en husbesiktning i Stockholm eller Uppsala så gör vi en grundlig undersökning. Vid sidan av själva huset så besiktigar vi även den mark som har tekniskt betydelse för byggnaden.

Köparen har undersökningsplikt

Det är inte ett måste att man måste genomföra en husbesiktning, några sådana regler finns inte. Däremot har köparen undersökningsplikt, vilket innebär att köparen måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan ett köpekontrakt skrivs på. En husbesiktning är alltså ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikten.

Det finns en del fel och brister som är svåra att upptäcka för en lekman – exempel på detta är fukt, mögel och röta. Det är därför du har så mycket att vinna på att anlita oss som din besiktningsman. Vi kan upptäcka dina problem i god tid! Dessutom blir besiktningen ett sätt för köparen att kontrollera att huset lever upp till vad säljaren har lovat. Detta minskar risken för framtida tvister.

I de flesta fall genomförs en husbesiktning innan ett köp – på det sättet vet du som köpare vad du får. En variant är att lägga till en besiktningsklausul i köpekontraktet, vilket innebär att du har rätt att undersöka bostaden inom en överenskommen period efter köpet. Om du upptäcker ett fel så fungerar besiktningsklausulen som ett öppet köp.

Husbesiktning Stockholm - så går det till

När vi utför en husbesiktning så börjar en godkänd besiktningsman att gå igenom ritningar, bygglov och andra handlingar. Därefter talar vi med säljare för att få in ytterligare viktig information om exempelvis skador på fastigheter eller renoveringar.

När denna information är insamlad är det dags för en okulär besiktning. Där använder vi våra sinnen, syn, hörsel och lukt, för att undersöka skicket på huset. Vi undersöker alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor som tak, väggar, golv och fasader. Alla observationer dokumenteras under arbetets gång.

Vid sidan av den okulära besiktningen, samtalet med säljare och de dokument som lämnats över så gör vi även en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Alla denna information sammanställs slutligen i ett protokoll där det också ingår rekommendationer på hur de kan åtgärdas.

Husbesiktning Uppsala – detta ingår inte

Det finns en hel del saker som rör husets skick som inte ingår i husbesiktningen. Dessa kan dock med fördel undersökas av en fackman. Kontroller av el, värme, vatten- och ventilationsinstallationer ingår inte i besiktningen, liksom skorstenar, eldstäder, värmepannor och hushållsmaskiner.

Mätningar av radon, asbest och vattenkvalitet ingår inte heller. Altan och tomt ingår inte i undersökningen, liksom svåråtkomliga utrymmen som vind, krypgrund utan inspektionslucka och snötäckta tak.

Men en husbesiktning är inte en garanti mot framtida fel. Dolda fel kallas ju trots allt detta för att de inte upptäcks vid en besiktning.

Mer om dolda fel

Du som säljer din bostad är ansvarig för så kallade dolda fel i 10 års tid efter ägarbytet. Om ditt hus är besiktigat av en SBR-godkänd besiktningsman har du möjlighet att teckna SBR:s dolda fel-försäkring. Denna försäkring ger ett bra försäkringsskydd under 10 år, både för säljaren och den nya ägaren.

Varför är det bra att försäkra huset du säljer?

Om den nya ägaren upptäcker ett dolt fel i huset denne köpt är det direkt till säljaren denne ska vända sig med reklamationen. Du som säljare är då ansvarig för att göra upp om ersättning tillsammans med köparen. Kommer ni inte överens kan det i värsta fall leda till en rättsprocess.

Genom att försäkra huset med SBR:s dolda fel-försäkring minskar risken för eventuella tvister i framtiden. För skador som omfattas av försäkringen ubetalas nämligen en ersättning.

Vad är ett dolt fel?

Ett fel som inte upptäckts trots en noggrann undersökning och som inte borde uppstå utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt eller annan omständighet kallas för ett dolt fel. Vanliga dolda fel är bland annat mögel, skadedjur och konstruktionsfel.

Vad är en objektförsäkring?

SBR:s dolda fel-försäkring är en så kallad objektförsäkring. Det betyder att man försäkrar ett specifikt objekt, i detta fall huset. När du säljer huset lämnas försäkringsskyddet över till den nya ägaren. På detta sätt slipper du bli involverad i eventuell skadeproblematik i framtiden. Det är alltså den nya ägaren som blir försäkringsinnehavare och kan därmed vända sig direkt till försäkringsbolaget med en skadeanmälan.

Detta omfattar försäkringen

SBR:s dolda fel-försäkring skyddar mot dolda fel i tio år. Detta gäller även el- och avloppssystem samt eldstäder och rökkanaler.

Ansvarsskydd inklusive utredning och juridisk hjälp för säljaren i fall då den nya ägaren riktar anspråk direkt mot säljaren.

Väljer du SBR:s dolda fel plus-försäkring omfattas även skada på riskkonstruktioner, vilket normalt sett inte klassas som dolda fel i rättslig mening.

Försäkringen innehåller ingen självrisk.

Välj en försäkring som passar dig

När du tecknar SBR:s dolda fel-försäkring kan du välja mellan två olika varianter, standard och plus. Innan du kan teckna försäkringen måste en överlåtelsebesiktning av fastigheten utföras. Väljer du plus-varianten finns krav på en mer ingående överlåtelsebesiktning, där bland annat kontroll av eventuella riskkonstruktioner ingår. Försäkringsbeloppen är 750 000 kronor och 1 000 000 kronor. Välj den försäkring som passar ditt behov.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gar-bo Försäkring AB, organisationsnummer 516401-6668, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.

 

Husbesiktningar enligt svensk branschpraxis